za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Zdrava radna mjesta za zaposlene u zdravstvu

ZDRAVA RADNA MJESTA ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU
Stopama Prve Akademije za radna mjesta Jugoistočne Europe
Following First South East Europe Workplace Academy -SEEWA

 • MJESTO ODRŽAVANJA: Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Dvorana A,
  Rockefellerova 4, ZAGREB
 • VRIJEME ODRŽAVANJA: 3. - 5. lipnja 2013. od 13:00 do 19:00

U suradnji sa Suradnim centrom Svjetske zdravstvene organozacije za medicinu rada u Hrvatskoj, Ministarstvo zdravlja je zajedno s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava te organizacijama odgovornim za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja i sigurnosti osoba na radu u djelatnosti zdravstvene zaštite u privatnom i javnom sektoru: Nacionalnim vijećem za zaštitu na radu, Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskim liječničkim zborom, Hrvatskim društvom za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskom liječničkom komorom, Hrvatskim liječničkim sindikatom, Hrvatskom komorom medicinskih sestara, Hrvatskom udrugom medicinskih sestara i Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara i medicinskih tehničara izradilo prijedlog NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU OSOBA ZAPOSLENIH U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE za razdoblje 2013.-2020.

Zemlje članice SZO, slijedom zaključaka Svjetske zdravstvene skupštine iz 2007. godine, obvezale su se da će razviti nacionalne programe za zaštitu zdravlja djelatnika zaposlenih u zdravstvu te u 2013. i 2018. izvijestiti Svjetskoj zdravstvenoj skupštini o napredovanju i implementaciji navedenih nacionalnih programa.

Globalni okvir nacionalnih programa za zaštitu zdravlja djelatnika zaposlenih u zdravstvu, načinjen od strane SZO u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada o zaštiti zdravlja na radu (No. C-155), Razvojnim okvirom za Konvenciju medicine rada i sigurnosti, 2006 (No. C-187) i s Konvencijom o sestrinstvu, 1977 (No. C-149), Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolnici i zdravstvenoj skrbi (Council Directive 2010/32/EU of 10 May 2010) te Nacionalne strategije razvoja zdravstva Republike Hrvatske 2012.-2020.

Kako je Prva Akademija za radna mjesta Jugoistočne Europe 2011. upravo kroz djelatnost zdravstvene zaštite prikazala potrebu za širi obuhvat i veću učinkovitost službi medicine rada s ciljem uklanjanja, prevencije, dijagnostike i liječenja tradicionalnih posljedica nedostatne zaštite zdravlja i mjera sigurnosti: profesionalnih bolesti, ozljeda i neopravdanih radnih opterećenja, I. SEEWA predstavlja dragocijeni predložak za predstavljanje Nacrta Nacionalnog programa te podizanje svijesti o njegovoj svrsi i neophodnosti.

Zaštita zdravlja na radu i sigurnost su ključni problem zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite. Promjene pružanja zdravstvene skrbi, povećano nasilje koje podnose zdravstveni radnici postavlja novi i sve veći problem. Promjenom zaštite zdravlja i rizicima sigurnosti na mjestima rada, zakonodavstvo i standarde u djelatnosti zdravstva treba redovito razmatrati, posebice u odnosu na međunarodne standarde u ustanovama koje posluju u nacionalnim okvirima.

 • PROGRAM:
Ponedjeljak, 3. lipnja 2013.   /   vrijeme 13:00-19:00   /   dvorana A
USMJERAVANJE & PLANIRANJE
NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU
OSOBA ZAPOSLENIH U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
13:00 - 16:00 Zaposleni u djelatnosti zdravstva u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva Republike Hrvatske 2012.-2020.
Dunja Skoko – Poljak, dr. med., voditeljica službe za Javno zdravstvo,
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

Pojmovno određenje, važnost i strateška načela
Ivica Orač-Šukelj, dipl. ing., Viši stručni savjetnik,
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske

Osnovni problemi u provedbi zaštite na radu i zakonski propisi
Prim.dr.sc. Marija Zavalić, dr. med., predsjednica,
Nacionalno vijeće za zaštitu na radu Republike Hrvatske

RASPRAVA
16:00 - 16:30 Odmor uz osvježenje
16:30 - 19:00 Sigurnost i zaštita zdravlja liječnika
Mr. sc. Ivica Babić, dr.med., predsjednik, Hrvatski liječnički sindikat

Sigurnost i zaštita zdravlja medicinskih sestara i tehničara
Ljiljana Sambol, med. sestra,
predsjednica podružnice Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica,
Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara

Globalni akcijski plan SZO za zaposlene u djelatnosti zdravstva
Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Suradni centar SZO za medicinu rada u Hrvatskoj

RASPRAVA

Utorak, 4. lipnja 2013.   /   vrijeme 13:00-19:00   /   dvorana A
NADZOR & OCJENA RADNOG MJESTA
13:00 - 16:00 Značenje procjene opasnosti radnog mjesta i zaštite zdravlja u djelatanosti zdravstvene zaštite
Dr.sc. Bojana Knežević, dr.med., Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Prevencija ozljeda oštrim predmetima među bolničkim osobljem
Katarina Dugina, dipl. med. sestra,
Predsjednica podružnice HKMS Grada Zagreba,
Glavna sestra Klinike za traumatologiju KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb

Opasnosti i štetnosti na radnom mjestu oftalmologa
Maja Vinković, dr.med. i Jasminka Potočnjak, dr.med.,
Očni odjel, Klinički bolnički centar Osijek

RASPRAVA
16:00 - 16:30 Odmor uz osvježenje
16:30 - 19:00 PRIMJERI IZ PRAKSE

Medicinska sestra u zaštiti zdravlja i sigurnost na radu
Branka Rimac, bacc. med. techn., FRCN, Glavna sestra,
Klinički bolnički centar Zagreb

Primjer iz prakse KBC Zagreb
Kruno Lovrenčić, univ.spec., oec.dipl.ing.,
Rukovoditelj Sektora integralne sigurnosti, Klinički bolnički centar Zagreb

Primjeri iz prakse studenata STUDIJA SESTRINSTVA
na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


Pacijenti zdravstvenim djelatnicima:
"Vodim brigu o onima koji brinu o mom zdravlju"

Udruga pacijenta iz Karlovca (tbc)

RASPRAVA

Srijeda, 5. lipnja 2013.   /   vrijeme 13:00-19:00   /   dvorana A
EDUKACIJA & INTERAKCIJE & INICIJATIVE
13:00 - 16:00 Aktivnosti Hrvatske liječničke komore u očuvanju zdravlja i sigurnosti na radu
Prim. Katarina Sekelj-Kauzlarić, dr.med., Članica Izvršnog odbora,
Hrvatska liječnička komora

Sustav zaštite zdravlja i sustav sigurnosti u zdravstvenoj ustanovi.
Inicijative za unaprjeđenje

Josipa Bišćan, bacc. med. techn., Predsjednica Upravnog odbora i
predsjednica Društva za kvalitetu, Hrvatska udruga medicinskih sestara

Od djela nasilja do nezgoda na radnom mjestu zdravstvenog radnika:
radionica u malim grupama

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić, nacionalna tajnica ICOH-a za Bosnu i Hercegovinu, Zavod za medicinu rada, Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet,
predstojnica Polikliničkog odjela za patologiju rada i toksikologiju
16:00 - 16:30 Odmor uz osvježenje
16:30 - 19:00 Rasprava u 4 grupe o prikazima slučajeva (iznenadni, dramatični događaj ili katastrofična kriza pri radu)

Grupa 1 Procjena rizika: Upitnici prihvatljivi zdravstvenom radniku kao sredstvo rada

Grupa 2 Reakcija na krizu: Šok, reakcija na akutnu izloženost dramatičnoj ili katastrofičnoj situaciji; PTSP i drugi poremećaji kao bolesti povezane s radom ili profesionalne bolesti

Grupa 3 Potpora žrtvi i djelovanja na radnom mjestu: Prva pomoć i potpora u krizi, organizacijske promjene, izobrazba, edukacije, rutinski rad

Grupa 4 Postupanje i održavanje zdravlja i radne sposobnosti žrtava:
Adaptacija radnog mjesta i rehabilitacija i profesionalna rehabilitacija

Izvještaji grupa & Opća rasprava

Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada Prim.dr.sc. Azra Huršidić Radulović, dr.med., Predsjednica,
Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora

Hrvatski liječnički zbor u podupiranju provedbi mjera zaštite zdravlja i mjera sigurnosti na radu
Prim. dr. sc. Viktorija Bradić, dr. med., Izvršni odbor, Hrvatski liječnički zbor

RASPRAVA

 • NASTAVNE METODE:
  Ciljevi skupa su potaknuti aktivni rad i sudjelovanje u procesu učenja. To uključuje kombinaciju:
  • Interaktivnih predavanja
  • Rad u malim grupama i plenarne rasprave
  • Rad u malim grupama i prezentacija rada
  • Vježbanje vještina
  Skup naglašava najvažnije aspekte temeljnih službi zaštite zdravlja i sigurnost na radu te sustav njihove implementacije u djelatnost zdravstva. U tom će kontekstu biti razmotren i raspravljen prijedlog NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU OSOBA ZAPOSLENIH U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE za razdoblje 2013.-2020.

 • SUDIONICI:
  Sveopći cilj skupa je izobrazba svih osoba zaposlenih u djelatnosti zdravstva, posebice medicinskih, specijalista medicine rada i sigurnosti te drugih zdravstvenih specijalista koji sada rade ili su na izobrazbi iz medicine rada i sigurnosti, postdiplomskih studenata, nemedicinskog osoblja, itd.

 • DOBIVANJE POTVRDA:
  • Svi sudionici dobivaju potvrdu o prisustvovanju
  • Skup će biti bodovan prema pravilnicima Hrvatske liječničke komore i
   Hrvatske sestrinske komore

 • KOTIZACIJA:
  Skup nema kotizacije

 • KONTAKT:
  • Prof.dr. sc. Jadranka Mustajbegovi
  • Zavod za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Suradni centar SZO za medicinu rada
  • Tel: + 385 (0)1 45 90 112
  • Fax: + 385 (0)1 46 84 451
  • GSM: + 385 (0) 91 205 9995
  • E-mail: jmustajb@snz.hr

 • PRIJAVA NA:
  • Gospođa Božica Kereta
  • Tajnica Katedre za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada
   Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Tel: +385 (0)1 45 90 111
  • Fax: + 385 (0)1 46 84 441
  • E-mail: bkereta@snz.hr