za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Zakonodavstvo


Hrvatsko zakonodavstvo o zaštiti zdravlja i sigurnost na radu

Prava i obveze poslodavaca, zaposlenika i stručnjaka koji se bave zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu
navedena su u domaćem zakonodavstvu. Ovdje možete pronaći poveznice na sve najvažnije hrvatske
zakone i propise koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Narodne novine - NN i Hrvatska
informacijsko dokumentacijska referalna agencija - HIDRA.
U nastavku možete pronaći sve hrvatske
zakonske akte koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Za pregledavanje cjelovitog teksta
kliknite na željeni naslov.

Zdravstvena zaštita
Obvezno zdravstveno osiguranje
Zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveni pregledi
Profesionalne bolesti
Rad
Zaštita na radu
Sredstva rada
Rizici na radu
Pojedine profesionalne skupine i djelatnosti
Promet (cestovni, pomorski, zračni, željeznički)
Osobe s invaliditetom
Opojne droge
Propisi iz područja sigurnosti na radu doneseni prije 1991. godine i prihvaćeni od Republike Hrvatske