za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Arhiva — travanj 2012.


Proljetni stručni sastanak 2012.

 • Najava
 • Zaključak
 • Smještaj
Tiskana verzija letka ››

Prijavnica za seminar ›› Popunjene prijavnice molimo faxirati na fax:  052/757-314.

PROGRAM PROLJETNOG STRUČNOG SASTANKA
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINU RADA
NOVIGRAD ISTARSKI  20 – 21. travnja 2012.

 • Mjesto održavanja: Hotel "Maestral", Novigrad Istarski
 • Vrijeme održavanja: petak 20. i subota 21. travnja 2012. godine
 • Program i raspored događanja:
PETAK, 20. travnja 2012.
14:00 Okupljanje sudionika sastanka
15:00 - 19:30 Izlet u Livade kod poznatog tartufara Zigante-a sa konzumacijom proizvoda i demonstracijom traženja tartufa (preporuka sudionicima izleta: adekvatna odjeća i obuća jer će biti demonstrirano traganje za tartufima u Motovunskoj šumi). Potom obilazak Oprtlja i Grožnjana.
20:30 Svečana večera uz glazbu
SUBOTA, 21. travnja 2012.
8:45 Otvorenje stručnog sastanka, pozdravne riječi domaćina i organizatora sastanka
9:00 - 13:00 Zdravstveni nadzor vatrogasaca
9:00 - 9:25 Prikaz vježbe u simulatoru plamenih udara (Petrinec B., Zajčić D.,
Varga T.)
9:25 - 9:50 Biološki učinci toplinskog stresa pri vježbi u simulatoru plamenih udara (Macan J., Ljubičić Čalušić A., Varnai V.M., Želježić D.)
9:50 - 10:15 Tjelesna težina i stanje kardiovaskularnog sustava profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca (Ljubičić Čalušić A., Varnai V.M., Macan J.)
10:15 - 10:30 Rasprava
10:30 - 11:00 Pauza uz kavu
11:00 - 11:30 Izvještaj sa radionice (IPA-EU) za izradu preporuka o zdravstvenom nadzoru vatrogasaca i izradi novog Pravilnika (Kratohvil M.)
11:30 - 12:00 Prikaz rada na projektu vezanom uz alkohol na radnom mjestu
(Poplašen D., Kolarić B., Knežević B.)
12:00 - 12:30 Rasprava
12:30 - 13:00 Zaključci i zatvaranje sastanka

 • Smještaj sudionika: sudionici sastanka će biti smješteni u hotelu "Maestral" **** u Novigradu
 • Cijene smještaja po osobi na bazi noćenja s doručkom:
Dvokrevetna soba BM, single use 415,00 kn
Dvokrevetna soba BM 310,00 kn
Pansionski ručak ili večera po izboru 80,00 kn
Boravišna pristojba po osobi i noćenju (neto) 5,50 kn

 • U cijenu smještaja uračunato je:
 • piće dobrodošlice na bazenu hotela
 • otvoreni bazen za odrasle i djecu (ovisno o vremenskim uvjetima)
 • zatvoreni bazen sa grijanom morskom vodom za odrasle i djecu, jacuzzi u hotelu "Maestral"
 • internetski priključak u sobi i wireless u lobiju i aperitiv baru u hotelu "Maestral"
 • parkirno mjesto
 • Svečana večera: 230,00 kn po osobi
 • Izlet: 130,00 kn po osobi
 • Kontakt osoba za LAGUNA NOVIGRAD d.d.:

 • Rezervacije:

 • Rok za prijave – rezervaciju: ? Čim prije!!
 • Kontakt osoba za organizaciju:

 • Organizacijski odbor:
 • Justra Ružica
 • Kratohvil Mladen
 • Macan Jelena
 • Poplašen Dijana


ZAKLJUČCI SA PROLJETNOG STRUČNOG SASTANKA
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINU RADA

Na stručnom sastanku Hrvatskog društva za medicinu rada održanom u Novigradu Istarskom od
20.-21. travnja 2012. godine održana su izlaganja na temu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti vatrogasaca. Stručni skup započeo je prikazom vježbe u simulatoru plamenih udara koji su predstavili vatrogasci iz Ivanićgrada Dr. B.Petrinec, zapovjednik D Zajčić i instruktor T. Varga. Dr. Mladen Kratohvil je prikazao zaključke s nedavno održane međunarodne radionice na kojoj je formiran prijedlog novog pravilnika kojim bi se regulirao zdravstveni nadzor nad vatrogascima. Iznesen je prijedlog podjele vatrogasnih radnih mjesta u tri kategorije: interventni vatrogasci (kategorija A), vatrogasci za rutinske vatrogasne intervencije (kategorija B) i vatrogasci koji nisu direktno uključeni u vatrogasne poslove već njima koordiniraju (kategorija C). S obzirom na spomenute kategorije i njihove različitosti u radnim uvjetima i zahtjevima, prilagodio bi se i opseg zdravstvenog pregleda s posebnim naglaskom na važnost provjere tjelesne spremnosti u zdravstveno zahtjevnijim kategorijama (kategorija A i B vatrogasaca).

Dr. Jelena Macan dala je prikaz rezultata provedenog znanstvenog istraživanja o biopokazateljima hipertermije izazvane vježbom u simulatoru plamenih udara. Praćenje razina frakcije izdahnutog dušičnog oksida, kiselosti kondenzata izdaha te razina ukupnog i oksidativnog oštećenja DNA na polaznicima ove vatrogasne obuke pokazala je kako je obuka dobro koncipirana te zdravstveno sigurna za polaznike obzirom na postignutu razinu termalnog stresa.

Dr. Anita Ljubičić Ćalušić dala je prikaz rezultata vezanih uz prevalenciju prekomjerne tjelesne težine i pretilosti te predhipertenzije i hipertenzije u polaznika vježbe u simulatoru plamenih udara. Rezultati su pokazali kako je prekomjerna tjelesna težina i pretilost kao i predhipertenzija i hipertenzija zdravstveni problem u spomenutoj radnoj populaciji, te je pri procjeni zdravstvene sposobnosti svakako potrebno obratiti posebnu pozornost na praćenje spomenutih pokazatelja.

Dr. Dijana Poplašen, dr. Bojana Knežević i doc.dr. Branko Kolarić prikazali su rad na projektu Europsko radno mjesto i alkohol (European Workplace and Alcohol – EWA) u kojem sudjeluju partneri iz 12 država diljem Europe, a Hrvatska je jedna od njih. Nositelji aktivnosti u Hrvatskoj su Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Neuropsihijatrijska bolnica
„Dr. Ivan Barbot“ i Ministarstvo zdravlja RH. Glavni ciljevi projekta su istraživanje alkoholnih politika vazanih uz radno mjesto te izrada europskih smjernica za smanjenje štete vezane uz konzumaciju alkohola i rad. Predstavljen je plan za pilot intervenciju koja bi se sastojala od edukacije specijalista medicine rada i stručnjaka zaštite na radu koji bi bili uključeni u edukaciju radnika i podizanje razine svjesnosti o opasnostima konzumacije alkohola na radnom mjestu i utjecaju alkohola na rad. Intervencijama se planiraju obuhvatiti radnici iz više firmi i iz različitih privrednih djelatnosti.

Na osnovu provedene rasprave vezane za aktualna događanja na području preventivne zdravstvene
zaštite – medicine rada, članovi Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora utvrdili
su sljedeće zaključke:

 1. Članovi HDMR HLZ smatraju neprihvatljivim da se o bitnim pitanjima provođenja preventivne zdravstvene zaštite radnika na radu ne uključuje stručno društvo specijalista medicine rada (HDMR-HLK). Praksa razvijenih zemalja sasvim nedvojbeno prepoznaje i ukazuje na stručna društva kao glavne kreatore i sudionike u donošenju Zakonskih i podzakonskih akata, budući okupljaju najširi krug specijalista i stručnjaka sa velikim znanjem i stečenim iskustvom, a koji kroz stručno tematske rasprave mogu ponuditi najbolja i najoptimalnija rješenja. Najava Ministra rada i mirovinskog sustava prof.dr.sc.Miranda Mrsića da je u pripremi „Pravilnik o poslovima s velikim rizicima“ jedan je od povoda i razloga za raspravu i donošenje zaključka na stručnom sastanku HDMR-a. Odluka je članova HDMR-a da se obrate Ministru rada i mirovinskog sustava s prijedlozima, sugestijama i stručnim mišljenjima, te ukažu na potrebu uključivanja predstavnika HDMR HLZ u rad svih radnih skupina koje su zadužene za izradu podloga i prijedloga navedenih zakonskih rješenja. Nadalje, smatraju potrebnim o tome izvijestiti i Ministra zdravlja, jer donošenje Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata vezanih uz zaštitu zdravlja radnika, izravno utječe na zdravstveno preventivni sistem i organizaciju preventivnih zdravstvenih pregleda radno aktivne populacije. Članovi društva ponovno podsjećaju da je pitanje zdravstvene prevencije radne populacije jedna od temeljnih odrednica društva, a koje je u dosadašnjem dugogodišnjem periodu ostvarila izvrsne rezultate, te su stečena iskustva bila visoko cijenjena i prepoznata u zemljama EU koje su određena iskustva i primjenila u svojoj legistrativi. HDMR i Povjerenstvo za medicinu rada sa velikim znanjem, stečenim iskustvom na svim poljima medicine rada, svakako može dati ogroman doprinos u pronalaženju najboljih rješenja na polju organizacije, funkcionalnosti, te provedbi specifične zdravstvene zaštite, što se višestruko potvrdilo u prethodnom periodu djelovanja medicine rada.

 2. Članovi HDMR HLZ zaključili su da je potrebno ukazati i obratiti se HZZO-u u vezi sastanka u Ministrastvu zdravlja 24.11.2012.g. s Ministrom zdravlja, državnim tajnicima, Ravnateljem HZZO-a i njihovim pomoćnicima, te predstavnicima Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ i Povjerenstva za medicinu rada. Na navedenom sastanku su dana uvjeravanja, te je slijedom navedenog dogovoreno da ukidanjem HZZOZZR-a i njegovim pripajanjem HZZO-u neće mijenjati način i oblik organiziranja, dijelovanja, te financiranje specifične zdravstvene zaštite. Nažalost, ovih dana bez predhodnog usaglašavanja od strane HZZO-a došlo je do smanjenja cijena usluga specijalista medicine rada. Svi članovi HDMR-a shvaćaju tešku ekonomsku situaciju u zemlji, poglavito u zdravstvu, spremni da zajedno s svim ostalim subjektima u zdravstvu ravnomjerno podnesu odgovarajuća ograničenja, te su navedene korekcije cijena shvatili u kontekstu opće politike. Nažalost, teško je razumjeti korekciju cijena koja je provedena na razini primarne zdravstvene zaštite samo medicini rada, a koja je financirana iz zasebnog namjenskog doprinosa od 0,5% koji se nije mijenjao. Također moramo skrenuti pozornost da nisu rješena provedbena pitanja o kojima smo uputili dopis pomoćniku ravnatelja Zavoda za zaštitu zdravlja na radu HZZO-a nakon sastanka 11.10.2011.g., a vezana za provedbu i funcionalnost sistema.

 3. Članovi društva konstatiraju da je suradnja s Hrvatskim Zavodom za zdravlje i sigurnost na radu neodgovarajuća i nedostatna, budući da je društvo, u pravilu, bilo naknadno uključivano u pojedine projekte i aktivnosti koji su bitni za definiranje podloga i prijedloga određenih zakonskih rješenja, te je potpuno izvjesno da se u tom smislu nije moglo doći do najfunkcionalnijih i najoptimalnijih rješenja u području preventivne zdravstvene zaštite.

 4. Članovi društva zaključili su kako je neophodno potrebno revidirati i osuvremeniti Pravilnik o mjestima s posebnim uvjetima rada. Stoga se zadužuje Upravni odbor HDMR da žurno utvrdi način i nosioce zaduženja, te u što kraćem roku izradi i predloži smjernice za zdravstvene preglede radnika.

 5. Za slijedeći jesenji stručni sastanak HDMR-a 2012.g. odabran je Trakošćan. Gradonačelnik Novigrada poklonio je Hrvatskom društvu za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora monografiju grada Novigrada. (prikazana na fotografijama u prilogu).