za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Stručni sastanak

 • Zaključak
 • Najava
Z A K LJ U Č C I
Stručnog sastanka Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ pod radnim naslovom "Sustav kontrole kvalitete zdravstvenih pregleda pomoraca" održanog 28.6.2014. u 10 sati u velikoj dvorani HLZ u Zagrebu.

O sustavu kontrole kvalitete, sudionike sastanka uvodno je informirala dr.sc. Bojana Knežević s posebnim osvrtom na:
 • sustavu kontrole kvalitete u zdravstvu,
 • razlikama između licenciranja, akreditacije i certifikacije,
 • zakonskim okvirima i obvezama,
 • stanju sustava kontrole kvalitete u nekim Evropskim zemljama.

Mr. Denis Vidaković, dipl. ing. upoznao je sudionike sastanka sa postupkom implementacije sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001:2008 koji se sastoji od dvije cjeline i to:
 1. Obrazovanje - dvodnevna radionica na kojoj se polaznici upoznaju sa normom ISO9001:2008 i polažu tečaj za internog auditora.
 2. Konzalting - u trajanju od 3 - 4 dana.
  Dva do tri dana održavaju se zajedničke radionice na kojima se izrađuje dokumentacija.
  Četvrti dan je predviđen za pojedinačne posjete fimama, nadzor dokumentacije i provođenje internog audita.

Željko Bacinger dipl. ing. skupu je pojasnio postupak certifikacije sustava upravljanja kvalitetom koji se sastoji od:
 1. Početne prosudbe (audita),
 2. Glavne prosudbe (audita) nakon čega slijedi certifikacija,
 3. Održavanje minimalno jednom godišnje, recertifikacija nakon 3 godine.

Nakon održanih predavanja provedena je kraća rasprava u kojoj je pojašnjeno da se postupak odnosi na cjelokupnu djelatnost medicine rada, a ne samo na preglede pomoraca, te da se i ordinacije medicine rada koje nemaju licencu za preglede pomoraca mogu pridružiti postupku implementiranja i certificiranja sukladno normi ISO 9001:2008.

Domovi zdravlja, poliklinike, ustanove s više djelatnosti mogu certificirati jednu djelatnost ili više njih, jednu ili više ordinacija na jednoj ili više lokacija.

Kolegica Milena Matulić prikazala je rezultate prikupljenih ponuda na individualnom nivou tj. za ordinaciju medicine rada s 3 zaposlenih. Prikazani rezultati (13 ponuda za implementaciju i 8 ponuda za certifikaciju) pokazali su velike razlike u cijenama, ali i u sadržaju pojedinih ponuditelja.

ZAKLJUČCI:

 1. Predloženo je da se prema ponuditeljima - pružateljima usluga implementacije i certifikacije nastupi grupno, odnosno treba zatražiti grupnu ponudu, što bi, pretpostavlja se, osiguralo nižu cijenu za najmanje 30% od pojedinačnih cijena ponuda.

 2. Za implementaciju će se zatražiti ponude koje sadrže tečaj za internog auditora.

 3. Za certifikaciju će se zatražiti ponude od renomiranih tvrtki prepoznatljivih u svjetskim okvirima.

 4. Koordinatorom za navedeni zajednički postupak imenovana je kolegica Milena Matulić.

 5. Rok za prijave za zajednički postupak 15.07.2014. nakon čega će kolegica Milena Matulić započeti postupak prikupljanja ponuda.

 6. Predvidivi početak postupka implementacije - početak rujna 2014, edukacija na osnovi grupa
  5 -7 ordinacija na jednoj lokaciji.

Predsjednica HDMR HLZ
Prim.dr.sc. Azra Huršidić Radulović

Pozivamo sve zainteresirane za zajedničku ponudu da se jave dr Mileni Matulić.
Kontakt : milena.matulic1@gmail.com

Pri prijavi je potrebno dostaviti sljedeće podatke:
 1. Puni naziv ordinacije/ustanove
 2. Adresa
 3. OIB
 4. Odgovorna osoba
 5. Kontakt osoba, e-mail, telefon
 6. Broj zaposlenih
 7. Broj oordinacija
 8. Broj lokacijaČlanovima Hrvatskog društva za medicinu rada - HLZ

Pozivamo Vas

na stručni sastanak, koji će se održati u velikoj dvorani HLZ-a, Šubićeva 9, Zagreb u subotu 28.06.2014. s početkom u 10 sati

Sustav kontrole kvalitete zdravstvenih pregleda pomoraca

10:00 – 10:30 Dr. sc. Bojana Knežević, dr. med.: "Kontrola kvalitete u zdravstvu"
10:30 – 11:00 Mr. Denis Vidaković dipl. ing., direktor BnM Projekt obrt za poslovno savjetovanje: "Implementacija sustava upravljanja kvalitetom u ordinacijama medicine rada sukladno normi ISO 9001:2008, a prema zahtjevu pomorskog zakonika"
11:00 – 11:30 Dr. sc. Đuro Tunjić dipl. ing., direktor TÜV Croatia d.o.o.: "Certifikacija i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u ordinacijama medicine rada sukladno normi ISO 9001:2008, a prema zahtjevu pomorskog zakonika"

Poštovane kolege,

Ovlaštene zdravstvene ustanove ili ordinacije za obavljanje liječničkih pregleda članova posade moraju do 1. siječnja 2015. uvesti i održavati sustav upravljanja kvalitetom koji mora biti ocijenjen od nezavisne certifikacijske ustanove. Stoga smo organizirali stručni sastanak o sustavu kvalitete a koji se boduje po Hrvatskoj liječničkoj komori (6 bodova aktivno sudjelovanje i 4 boda pasivno sudjelovanje).

S poštovanjem,
Predsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ:
Prim. dr. sc. Azra Huršidić - Radulović, dr. med.
specijalist medicine rada